Władze oddziału

Strona główna Władze oddziału

 

Zjazd Oddziału w dniu 10 kwietnia 2022 roku wybrał nowe władze, które ukonstytuowały się następująco:

 

ZARZĄD

Prezes – Andrzej Sproch

V-ce Prezes – Jakub Wolski

V-ce Prezes – Renata Chryc

Sekretarz – Jadwiga Sproch

Skarbnik – Jerzy Zięba

Członek – Stanisława Jandura-Wybraniec

 

KOMISJA REWIZYJNA

Prezes – Agata Słowik

V-ce prezes – Anna Tkaczyk

Sekretarz – Marek Bednarczyk