Członkowstwo

Strona główna Członkowstwo

Przyjdź do Oddziału PTTK w Krościenku nad Dunajcem, wypełnij Deklarację członka zwyczajnego PTTK oraz Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, dołączając zdjęcie legitymacyjne, opłać wpisowe i składkę członkowską.

Deklarację członka zwyczajnego PTTK oraz Zgodę na przetwarzanie danych osobowych można również pobrać poniżej:

Deklaracja członka zwyczajnego PTTK

Klauzula informacyjna dla członków PTTK

Oświadczenie opiekuna osoby małoletniej DOC

Oświadczenie opiekuna osoby małoletniej PDF

Wysokość podstawowej składki członkowskiej dla członków zwyczajnych w roku 2024 wynosi:

Składkę członkowską opłaca się w Oddziale PTTK, którego jest się członkiem.

Korzyści wynikające z członkostwa w PTTK:

Obowiązki wynikające z członkostwa w PTTK:

Kto może zostać członkiem PTTK:

Szczegółowe informacje o członkostwie w PTTK można uzyskać pod nr tel. 513 767 300.