Skład Zarządu Oddziału

Strona główna Aktualności Skład Zarządu Oddziału

W dniu 10 kwietnia 2022 r. Zjazd Oddziału wybrał nowy Zarząd Oddziału, który ukonstytuował się w następnym składzie:
Prezes- Andrzej Sproch
V-ce Prezes- Jakub Wolski
V-ce Prezes- Renata Chryc
Sekretarz- Jadwiga Sproch
Skarbnik- Jerzy Zięba
Członek- Stanisława Jandura-Wybraniec