Jak zostać członkiem?

Strona główna Jak zostać członkiem?

Przyjdź do Oddziału PTTK w Krościenku nad Dunajcem, wypełnij Deklarację członka zwyczajnego PTTK oraz Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, dołączając zdjęcie legitymacyjne, opłać wpisowe i składkę członkowską.

Deklarację członka zwyczajnego PTTK oraz Zgodę na przetwarzanie danych osobowych można również pobrać poniżej:


Deklaracja członka zwyczajnego PTTK


Zgoda na przetwarzanie danych osobowych


Oświadczenie opiekuna osoby małoletniej DOC


Oświadczenie opiekuna osoby małoletniej PDF

Korzyści wynikające z członkostwa w PTTK:

Obowiązki wynikające z członkostwa w PTTK:

Kto może zostać członkiem PTTK:

Szczegółowe informacje o członkostwie w PTTK można uzyskać w Oddziale PTTK, Krościenko nad Dunajcem ul. Jagielońska 28.