Skip Navigation
Wycieczki członków i sympatyków Oddziału w Krościenku 2017

Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy 12.03.2017

W dniu 12.03.2017 odbył się Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Oddziału Pienińskiego w Krościenku nad Dunajcem.
Podsumowano 4 lata prac poprzedniego Zarządu, Komisji rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.
Udzielono abolutorium ustępującym władzom.
W wyniku głosowania wybrano:
Zarząd
Bednarczyk Marek
Salamon Marek
Sproch Andrzej
Wolski Jakub
Zięba Jerzy
Komisja Rewizyjna
Prezes - Stanisława Jandura-Wybraniec
V-ce Prezes Krystyna Babiak
Sekretarz - Stanisław Złydaszyk
Sąd Koleżeński
Prezes - Przybycień Wojciech
V-ce Prezes Jarosz Marian
Sekretarz - Salamon Anna
Członek - Kunikowska-Urbaniak Bożenna
Czlonek - Nowak Michał
Po zakończeniu Zjazdu Oddziału odbyło się Walne Zebranie Koła Przewodników.
W wyniku glosowania zostali wybrani:
Maria Barbara Szela
Marian Jarosz
Marek Bednarczyk
Andrzej Sproch
Jakub Wolski.

Zdjęcia - Jerzy Zięba