Skip Navigation
Różna aktywność

Międzynarodowym Konkursie Gry na Ludowych Instrumentach Pasterskich.

Już po raz 23. grupa muzyków góralskich zorganizowana przez Marka Salamona wyjechała do Ciechanowca, by na terenie Muzeum Rolnictwa uczestniczyć w trzydziestym czwartym Międzynarodowym Konkursie Gry na Ludowych Instrumentach Pasterskich.
W grupie znaleźli się, oprócz Krościeńczan, przedstawiciele Skalnego Podhala i Czarnych Górali.
W konkursie wystąpili również Ukraińcy, Białorusini, Litwini , Słowacy, Węgrzy, górale z Koniakowa, Kaszubi i miejscowi Podlasiacy.
W niedzielę 7 grudnia uczestniczyliśmy we Mszy Świętej pod przewodnictwem J.E. ks. bp. Tadeusza Pikusa, sprawowanej w intencji wszystkich uczestników.
Po niej ogłoszone zostały wyniki.
Nasi reprezentanci odnieśli znaczące sukcesy.
W kategorii trombity-dorośli I miejsce zdobył Edward Grucela, II miejsce Jan Kubik.
Wyróżnieni zostali Florian Walkosz z Zakopanego, Paweł Kacwin i Marian Jarosz z Krościenka.
Grający na rogu pasterskim Edward Grucela zajął II miejsce.
W kategorii innych instrumentów pasterskich jury wyróżniło: Jana Kubika, Marka Salamona, Mariana Jarosza oraz Floriana Walkosza.
III miejscem uhonorowany został Edward Grucela.
Maria Salamon (junior) zdobyła w kategorii trombity-dzieci III miejsce, a II grając na rogu pasterskim.
Adwentowe granie na Podlasiu sięga swoją tradycją 200 lat, jest pielęgnowane i rozpowszechniane.
Ta okoliczność, a także serdeczność dyrekcji i pracowników Muzeum sprawiają, że co roku powraca się tam z przyjemnością.
Autor: Maria Salamon